India, bakermat van vier grote religies:lezing van Prakash Goossens

Bibliotheek Kortenberg
Dr.V. De Walsplein 30, 3070 Kortenberg
09/03/2020
BIB20200309
Vanaf 20:00 tot 22:00
India staat in Europa vooral bekend als het land van de spiritualiteit. Tegelijkertijd hebben vele Europeanen na een eerste kennismaking met het hindoeïsme, het boeddhisme, het sikhisme en het jaïnisme – vier religies die op het Indisch subcontinent ontstonden – het gevoel dat deze religies moeilijk te bevatten zijn. Wat is er nu positief aan het kastensysteem? Zijn er echt 33 miljoen hindoegoden? Voelt een christen zich gemakkelijker bij het hindoeïstische zingevingssysteem dan bij het boeddhistische?
India probeert haar plaats in te nemen in de nieuwe wereldorde. De uitwassen van het kastenstelsel zorgen nog steeds voor schrijnende sociale ongelijkheid. Onvermijdelijke tegenstellingen kenmerken de Indiase samenleving. Ondanks de politieke, economische en sociaal-culturele diversiteit primeert in India uiteindelijk toch de nationale eenheid.
Prakash Goossens kadert die tegenstellingen in een politiek-maatschappelijk kader, maakt verbindingen met de Europese beschaving en gaat in op concrete vragen van het publiek.

Prakash Goossens is een Belg van Indische origine. Hij werd op achtjarige leeftijd geadopteerd en groeide op in Turnhout. Hij studeerde rechten en internationale politiek in Brussel, Leuven, Louvain-la-Neuve en Straatsburg. Hij werkte als juridisch adviseur bij de koepelorganisatie van het katholiek onderwijs en is momenteel actief bij Fracarita International.


Maandag 9 maart om 20 u.
De Bib
5 euro – sociaal tarief met vrijetijdspas – drankje inbegrepen
Inschrijven en betaling vooraf is verplicht
Meer info: uitbalie@kortenberg.be of 02 755 22 80

Prijslijst

  • Bib standaardticket:
    • Standaardprijs: €5,00
  • Sociaal tarief met vrijetijdspas 50%:
    • Standaardprijs: €2,50
  • Sociaal tarief met vrijetijdspas 75%:
    • Standaardprijs: €1,25

Reservatie data

Van 27/01/2020 13:30 tot 09/03/2020 18:00
Stap 1 van 3

Persoonlijke info

Om tickets te kopen gelieve eerst je e-mailadres in te geven

back to top